Offentliga miljöer


I offentliga miljöer är det extra viktigt att luften är ren och frisk. Wellisair gör den fri från bland annat partiklar, damm, virus och bakterier. Det innebär frisk luft i exempelvis väntrum, klassrum, gym och andra miljöer. Wellisair renar och desinficerar luft och ytor på upp till 50 kvadratmeter. Dessutom elimineras lukt och flyktiga kemikalier effektivt. På så sätt erbjuds besökare i offentliga miljöer en säker och ren inomhusmiljö.

Nyfiken på Wellisair för offentlig miljö? Vi berättar gärna mer.

Maila kundservice@inklima.se för en kontakt.

En ren och frisk inomhusluft stöder funktionsförmågan, hälsan och inlärningen.