Livskvalitet för mig

Jag har haft kol i mer än 20 år. Med Wellisair klarar jag min dagliga inomhusträning utan syrgas för första gången på länge. Och min syreupptagningsförmåga har ökat påtagligt. Livskvalitet!

Leif 60 år