Företag


Wellisair renar och desinficerar luft och ytor på upp till 50 kvadratmeter. En arbetsmiljö fri från bland annat partiklar, damm, virus och bakterier innebär frisk luft i exempelvis konferenslokaler, kontor, personalutrymmen och andra miljöer. Dessutom eliminerar Wellisair flyktiga kemikalier och olika typer av lukt mycket effektivt.

Med frisk luft på jobbet främjas välmående och hälsa. Friskvård när den är som bäst! Med möjligheten att minska sjukfrånvaro tack vare frisk luft på naturens eget sätt.

En av de tydligaste anledningarna till låg effektivitet, trötthet under arbetsdagen och sjukfrånvaro är dålig inomhusluft.

Nyfiken på Wellisair för företag? Vi berättar gärna mer.

Maila kundservice@inklima.se för mer information.